Program obchodów 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”

9W dniu 7 lipca, w 73. rocznicę rozpoczęcia Operacji „Ostra Brama", w obecności kombatantów Armii Krajowej, którzy zaciągną wartę na Rossie przy grobach poległych towarzyszy broni, przedstawiciele Ambasady RP w Wilnie złożą kwiaty i zapalą znicze na grobach AK-owców. Wezmą też udział w uroczystościach organizowanych 8 i 9 lipca przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z Warszawy oraz 13 lipca w tradycyjnych uroczystościach w Krawczunach.
Program obchodów
73. rocznicy Operacji „Ostra Brama"

8 – 10 lipca 2017 r.

Sobota 8 lipca
• godz. 10.00 – Msza św. w kościele św. Teresy i wspólna modlitwa w Kaplicy Ostrobramskiej z łaskami słynącym obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia za dusze żołnierzy Armii Krajowej z okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas wyzwalania Wilna;
• godz. 12.30 – główna uroczystość poświęcona pamięci Powstania Wileńskiego na cmentarzu na Rossie z udziałem przedstawicieli władz RP;
• 17.00 – koncert patriotyczny w DKP z udziałem chórów kresowych z Białorusi i Litwy.

Niedziela 9 lipca
• godz. 10.00 – złożenie przez środowiska kombatanckie oraz zaproszonych gości wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem w Boguszach, gdzie 17 lipca 1944 roku doszło do rozbrajania poszczególnych oddziałów AK. Na spotkaniu w Boguszach, gdzie miało dojść do porozumienia z Sowietami, aresztowanych zostało dwudziestu kilku oficerów z wileńskich oddziałów partyzanckich;
• godz. 12.00 – złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w Kalwarii Wileńskiej;
• godz. 17.00 – Msza św. w Kolonii Wileńskiej, a następnie złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobach poległych w czasie szturmu na Wilno żołnierzy AK przez młodzież z Polski i Litwy.

Poniedziałek 10 lipca
• godz. 9.30 – modlitwa i złożenie hołdu pamięci oraz zapalenie zniczy pomordowanym w Ponarach Polakom, ponad 80 tysiącom obywateli narodowości żydowskiej oraz innych narodowości.

Tradycyjnie w dniu 13 lipca o godz. 15.00 Operacja „Ostra Brama" zostanie upamiętniona w Krawczunach – miejscu ostatniej bitwy, przy pomniku poległych żołnierzy AK. Uroczystości te są organizowane przez Wileński Rejonowy Oddział ZPL.

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Polaków na Litwie

Wróć do ogłoszeń
Kontakt

Solecznicki Oddział Rejonowy
Związku Polaków na Litwie

Soleczniki 17-116
ul. Wileńskiej 48, Litwa

info@zplsoleczniki.lt

tel. +370 6123 456 67

© Copyright 2018 Związek Polaków na Litwie. Newsroom Theme by WPBandit.