Henryk Mażul z „Magazynu Wileńskiego” laureatem konkursu

Znany wileński dziennikarz i poeta Henryk Mażul z „Magazynu Wileńskiego" został laureatem konkursu dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu. Nagrody i wyróżnienia laureatom zostały wręczone 5 kwietnia 2016r. w Senacie RP.

Tematem XIII edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu był udział Polonii i Polaków za granicą w życiu gospodarczym, w krajach zamieszkania. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, bowiem w tym roku wpłynęło 49 prac m. in. z Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Były wśród nich artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, reportaże, wywiady i teksty z portali internetowych.

Henryk Mażul z „Magazynu Wileńskiego" otrzymał wyróżnienie za artukył „Niewiadomskich czyny wiadome", opisujący drogę do sukcesu braci bliźniaków z polskiej rodziny z Wilna. Po studiach w Polsce bracia wracają na Litwę, gdzie dziś zarządzają innowacyjnym przedsiębiorstwem, instalują urządzenia geotermiczne. Znajdują także czas na działalność społeczną – jednoczą rodaków zajętych biznesem, dzielą się doświadczeniem i nawzajem wspierają a także rozwijają kontakty biznesowe z Macierzą.

Marszałek podziękował laureatom i wszystkim dziennikarzom, którzy nadesłali swoje prace, za zainteresowanie konkursem i życiem naszych rodaków poza granicami. Powiedział, że Senat docenia rolę mediów polskich i polonijnych w zachowaniu tożsamości narodowej. Dzięki mediom w Polsce i za granicą Polacy, gdziekolwiek się znajdują nie tracą kontaktu z Ojczyzną i językiem polskim. Dodał, że z prac konkursowych wynika, że Polacy odnoszą sukcesy za granicą, mają niezwykłe pomysły na życie i realizują swoje pasje. Zapowiedział, że konkurs będzie kontynuowany.

Henrykowi Mażulowi serdecznie gratulujemy nagrody!

Wyróżniony artykuł Henryka Mażula „Niewiadomskich czyny widne".

Na podstawie: senat.gov.pl

Wróć do projektów
Kontakt

Solecznicki Oddział Rejonowy
Związku Polaków na Litwie

Soleczniki 17-116
ul. Wileńskiej 48, Litwa

info@zplsoleczniki.lt

tel. +370 6123 456 67

© Copyright 2018 Związek Polaków na Litwie. Newsroom Theme by WPBandit.