Konkurs Piosenki do słów Agnieszki Osieckiej

III Konkurs piosenki do słów Agnieszki Osieckiej

Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział Miejski – po raz trzeci organizuje Konkurs piosenki do słów Agnieszki Osieckiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewania do wzięcia udziału w konkursie, który stał się tradycyjną imprezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą polskie piosenki. Konkurs odbędzie się 29 maja 2018 roku.

Organizator
Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie (ul. Pylimo 45, Wilno, Litwa).

Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych (do 8 osób). Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowanie do zaprezentowania dwóch wybranych piosenek:

z twórczości Agnieszki Osieckiej dowolna (mile widziana własna kompozycja).

Kryteria oceny konkursowej:

Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania dwóch utworów według poniższych kryteriów:

 • bezbłędne wykonanie utworów;
 • dobór repertuaru;
 • wrażenie artystyczne;
 • interpretacja.

Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników.

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – nagrody.

Laureaci konkursu wezmą udział w zorganizowanych w Ostródzie (Polska) w 2018 roku w warsztatach wokalnych, które poprowadzi profesor Instytutu Muzyki UWM Honorata Cybula.

Zgłoszenia uczestników:
Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie wypełnionej karty uczestnika do organizatorów konkursu do dnia 15 maja 2018 roku. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy koordynatora konkursu jankastu@gmail.com. Formularz do pobrania.

Wsparcie merytoryczne:

 • Dla zainteresowanych organizatorzy udostępniają śpiewniki z piosenkami Agnieszki Osieckiej
 • Podkłady dostępne są na stronie: https://okularnicy.org.pl/
 • Wszelkiej informacji na temat konkursu można zasięgnąć pod numerem telefonu: +370 652 77116
 • Koordynator konkursu Janina Stupienko.
 • Sponsorzy konkursu:
 • Samorząd Miasta Wilno
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska"
 • Burmistrz Miasta Ostróda
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP
Wróć do projektów
Kontakt

Solecznicki Oddział Rejonowy
Związku Polaków na Litwie

Soleczniki 17-116
ul. Wileńskiej 48, Litwa

info@zplsoleczniki.lt

tel. +370 6123 456 67

© Copyright 2018 Związek Polaków na Litwie. Newsroom Theme by WPBandit.