„Fantazja” – laureatem konkursu

Już po raz dwudziesty w niewielkiej, chociaż z punktu widzenia historii interesującej miejscowości – Świętno, niedaleko Wolsztyna, odbył się Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II. Ta inicjatywa jest – jak czytamy w regulaminie – odpowiedzią na duchowe i kulturalne zapotrzebowanie młodych ludzi, poczynając od przedszkolaków, a na dorosłej młodzieży kończąc.

Festiwal początkowo o zasięgu lokalnym, później powiatowym, wojewódzkim, ma dziś charakter imprezy międzynarodowej, zważywszy że wykonawcy, a w tym roku było ich około stu, to reprezentanci nie tylko z Wielkopolski i województw ościennych – lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, ale także z Niemiec i Litwy. Zespół wokalno-estradowy „Fantazja" w tym festiwalu bierze udział po raz siódmy, w ramach współpracy rejonu solecznickiego, Domu Polskiego w Ejszyszkach z powiatem Wolsztyn. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest miejscowa szkoła podstawowa im. Jana Pawła II. To naprawdę dobry przykład współdziałania i współpracy różnych organizacji i mieszkańców na rzecz tworzenia czegoś pozytywnego i pięknego dla promowania swojej „małej Ojczyzny".

Festiwal poprzedzają czterodniowe warsztaty muzyczne dla występujących z udziałem zespołu zawodowych muzyków i muzykologów nad repertuarem festiwalowym pod kierownictwem pana Wojciecha Zandeckiego i Mateusza Krautwursta. Podczas tych warsztatów są prowadzone zajęcia, mające podnieść umiejętności muzyczne i wokalne uczestników.

Świętnieński festiwal jest niewątpliwie ciekawym zjawiskiem kulturalnym w tej części Wielkopolski o charakterze społeczno-religijnym; formą spotkania się dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze sobą, okazją do tworzenia wspólnoty osób wrażliwych na wartości, które zdają się dziś ulegać w znacznym stopniu dewaluacji. Ma więc on niekwestionowany wymiar wychowawczy i informacyjny.

Pomysłodawcą i przysłowiowym mózgiem całego przedsięwzięcia jest Jerzy Luftmann – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w tej miejscowości.

Promujący festiwal koncert i organizowane warsztaty muzyczne, a także prezentacje konkursowe odbyły się w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie. Całość zwieńczył koncert uczestników warsztatów muzycznych pt. „Zaufaj Panu już dziś – koncert of gospel music workshop" oraz Apel Jasnogórski i Msza św. o szczególnym charakterze, w związku z obchodami w bieżącym roku przez tutejszy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie 10. rocznicy nadania imienia Jana Pawła II. W dalszej części był minikoncert uczestników warsztatów, wesołe spotkanie związane z rokiem osób konsekrowanych.

Wiele emocji budzi zawsze moment rozdania nagród i ogłoszenia laureatów, co, jak podkreślają organizatorzy, nie jest najważniejszym momentem spotkań festiwalowych. Ale uczestnicy, którzy wspólnie przez cały czas budują świetną atmosferę samego festiwalu, mimo wszystko są ciekawi wyników. Wszyscy uczestnicy wyjeżdżają ze Świętna z nagrodami, a dla wyróżnionych i zdobywców Super Karolków oraz Grand Prix festiwalu przygotowywana jest corocznie nagroda w postaci statuetki zwanej „Karolkiem".

Zespół „Fantazja" z Domu Polskiego w Ejszyszkach z piosenką „Wielbij go" został laureatem XX Festiwalu Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie i otrzymał nagrodę „Złotego Karolka".

Gośćmi specjalnymi festiwalu byli m.in. ksiądz biskup Antoni Długosz i Alicja Majewska. Dziewczęta z zespołu „Fantazja" przeżyły piękne, niezapomniane chwile na Ziemi Wolsztyńskiej, jednocześnie miały szansę podnieść poziom swoich umiejętności wokalnch.
Wszystkim, kto przyczynił się do wyjazdu zespołu do Wolsztyna, a zwłaszcza merowi rejonu solecznickiego, prezesowi Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisławowi Palewiczowi za ufundowanie nieodpłatnego transportu, składam ogromne podziękowanie.

Wróć do projektów
Kontakt

Solecznicki Oddział Rejonowy
Związku Polaków na Litwie

Soleczniki 17-116
ul. Wileńskiej 48, Litwa

info@zplsoleczniki.lt

tel. +370 6123 456 67

© Copyright 2018 Związek Polaków na Litwie. Newsroom Theme by WPBandit.